Duurzaamheid
Met natuur als grote inspirator heeft Esschert Design duurzaamheid natuurlijk hoog in het vaandel staan.

Social return avant la lettre
Nog voor de term “Social Return” in zwang kwam gaf Esschert hier al invulling aan. Sinds 2009 hebben wij een team Wa-jongeren, werknemers met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt in dienst die allerlei werkzaamheden verrichten en een vast onderdeel vormen binnen ons arbeidsproces.Om deze doelgroep een vaste plaats te bieden in de maatschappij hebben wij een opleidingshuis opgezet waar deze medewerkers een MBO opleiding volgen om zo een gedegen ondergrond te krijgen voor een volgende stap in hun arbeidsproces. De groep omvat momenteel 12 personen die op de werkvloer continu begeleid worden door een gespecialiseerde werk coach.

Stageplaatsen
Wij bieden stageplaatsen aan voor studenten. We zijn een gecertificeerd leerbedrijf door Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Studenten in de creatieve industrie kunnen bij ons ervaring opdoen in onder andere grafische en industriële vormgeving en styling. Ook zijn wij erkend door het Kenniscentrum Handel en staat onze deur altijd open voor stagiairs van een beroepsopleiding in de handel. Gedurende het hele jaar doen er altijd een of meerdere studenten via deze trajecten ervaring bij ons op.

SBB

BSCI
Esschert is lid van BSCI, het Business Social Compliance Initiative. Esschert als lid van BSCI verwacht van haar  leveranciers dat zij de BSCI code of conduct naleven . Hierin worden de principes van sociaal ondernemerschap beschreven voor de werknemers zoals redelijk loon en werkuren, verbod op gedwongen arbeid, kinderarbeid en discriminatie, en recht op vereniging en een gezonde en veilige werkomgeving.

Bsci logo Participant of BSCI avec site internet-gris intl-juil 2011

FSC®
Het Forest Stewardship Council® beoogt de handel in “fout hout” uit te bannen. Al het FSC gecertificeerde hout is afkomstig uit bossen waar duurzaam geproduceerd wordt. Via de zogenaamde Chain of Custody is elk stuk hout te herleiden tot zijn bron. Op deze manier wordt gegarandeerd dat het hout van onze producten met FSC label uit bossen komt waar duurzaam geproduceerd wordt. Esschert Design heeft een officieel FSC-certificaat.

FSC-Logo-website

Afvalscheiding
Esschert probeert haar afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Plastic, papier, metaal, hout, glas worden allemaal minutieus gescheiden. Dit resulteert in het beperken van het volume van restafval tot gemiddeld minder dan 1 cbm per week.
recycling-logo

Werkpakt
SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP BELOOND
In het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Enschede staat sociaal ondernemen centraal. Voor werkgevers die zich onderscheiden door sociaal ondernemerschap heeft de gemeente Enschede een keurmerk: Werkpakt. Werkpakt-ondernemers onderkennen de talenten van (langdurig) werkzoekenden, bieden hen perspectief en vertalen dit in succesvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

logo werkpakt

Project Werk & Balans

Het project Werk & Balans is succesvol afgerond. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. De aanleiding voor dit project had betrekking op de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Goed ondernemerschap stond hierbij centraal. Het doel van het project was om gezond werken te bevorderen door het terugdringen van werkstress. Doel voor de toekomst is om nog meer te focussen op het verlagen van werkstress en het nog meer anticiperen op individuele ambities.